Köpvillkor
Priser
Alla priser på hemsidan är angivna i svenska kronor. Fraktkostnader tillkommer enligt postens gällande prislista. Försäljningspriset kan ändras t.ex. till följd av ändringar av inköpspris från leverantörer till oss, transport- och försäkringsavgifter eller andra avgifter liksom valutakursförändringar och andra effekter.

Beställning
Beställning som göres i någon annan persons namn utan personens medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk polisanmäles. Efter lagd order skickas det normalt ut e-post till beställaren. Detta e-post innehåller en kopia på den informations som skickats till oss och innehåller även ordernr som du skall använda vid kontakter med oss. Vi ber dig kontrollera beställningen och dina adressuppgifter.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är förskottsbetalning innan leverans eller postförskott om annat ej avtalats. Fakturering om 10-30 dagar kan accepteras efter sedvanlig kreditprövning. Vid fakturering kan kostnader för ränta, kreditupplysning och hantering tillkomma. Vid dröjsmål med betalning är BINARY ElectroComputer AB (BEC) berättigad att debitera dröjsmålsränta med 2% per påbörjad kalendermånad efter förfallodatum.

Leverans
Levereras av produkter sker när vi mottagit din betalning.
Leveranstiden är 1-3 dagar beroende på postens pakethantering. Det är på köparens ansvar att se till att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt och att köparen ser till att leveransen avhämtas på avhämtningsställe, vanligtvis inom 15 dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige.

Outlöst paket
Vid ej utlöst paket debiteras frakt tur och retur. Utöver detta uttages en avgift motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 100:-. Denna avgift avser täcka kostnader såsom hantering, packning, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader. Kostnaden faktureras i efterskott. Sker inte betalning innan förfallodagen vidarebefodras kraven alltid till inkasso.

Reklamation
När varan mottagits skall köparen inspektera denna och till oss reklamera eventuella fel inom 8 dagar. Fel som upptäcks efter montering samband med test av varan skall anmälas omedelbart till oss. Reklamation kan endast omfatta fabrikations- eller materialfel.

Ångerrätt
Du har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt.
Följande gäller för återköp
- Du får endast undersöka produkten om den ska returneras.
- Om en vara har använts har du förbrukat din ångerrätt.
- Originalförpackning ska vara oskadd.
- Alla tillbehör måste returneras.
- Om skyddsfilm har avlägsnat har du förbrukat din ångerrätt.
- För varor utanför ordinarie sortiment accepteras inte återköp.
- Varan ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från leveransdagen.

Vid återköp skall kunden ersätta oss för fraktkostnader, kunden står även för returfrakten.
För att returnera en vara ska kunden kontakta oss först.

Garanti
12 månaders garanti gäller alla våra produkter om inget annat anges.
Garanti omfattar fel och brister som kan uppkomma i hårdvaran under garantitiden. Garantin innebär att vi under garantitiden i våra lokaler kostnadsfritt reparerar eller utbyter delar på den utrustning som omfattas av garantiåtagandet och som behäftats med fel eller brist. Transport till och från våra lokaler bekostas dock av köparen. Likaså står köparen för risken för utrustningen under transporten.
Garanti bortfaller om
- Köparen ej kan styrka tidpunkten för förvärvet av utrustningen.
- Modifiering utförs eller tillbehör monteras av annan än oss eller av auktoriserad personal.
- Tillverkarens och/eller våra instruktioner rörande användning och installation inte följs.
- Felet har uppkommit i samband med eller till följd av spänningsfel, brand, inbrott, stöld, vattenläckage, transport och andra externa påfrestningar.
- Felet är att hänföra till operativsystemet eller programvaran.
- Felet är en följd av fel hos köparen.

Garantiåtagandet omfattar ej förbrukningsmateriel eller slitage. Som förbrukningsmateriel betraktas förpackningar, elektriska sladdar, lampor, säkringar, batterier och enkla elektroniska komponenter. Garantiåtagandet omfattar ej heller fel som är av kosmetisk art (luckor, repor, slitage, etc).

Fri Support
Fri teknisk support per telefon ingår under garantitiden på de hos oss köpta delarna on tillverkaren själv ej har support.

Ansvarsfrihet
Vi är ej ansvarigt för försening som beror på förseningar hos våra leverantörer, förseningar p.g.a. transport från leverantör till oss och/eller transport från oss till köparen. Vår ansvar för den sålda utrustningen är begränsad till vad som framgår ovan och av dessa villkor i övrigt. Vi ansvarar ej för indirekta skador som förlust av data, förlorad handelsvinst e.dyl. Vi ansvarar ej för backuptagning vid hårddisk haveri, eller för att rädda data på havererad hårddisk. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning. Se alltid till att viktig information på hårddisk eller annat media sparas undan innan det skickas till oss för någon form av åtgärd.

Tvist
Eventuell tvist avgöres i domstol.

Personuppgifter
När du beställer från oss via vår webbsida uppger du dina personuppgifter såsom namn, address och telefonnummer. I samband med detta lagrar och använder vi dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post. Detta för att kunna tillhandahålla en hög service gentemot dig som kund. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Reservationer
Vi reserverar oss för eventuell felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel vad det gäller produkters priser eller specifikationer på denna webbsida. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende.

Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • Att webbplatsen innehåller cookies
  • Vad dessa cookies används till
  • Hur cookies kan undvikas

Webbplatsen använder sessioncookies vilket inte sparas på din dator och används endast för att hålla reda på varorna i varukorgen, när användaren inte är inloggad.
Om du vill veta mer om cookies samt hur du själv stänger av användandet av cookies på din dator kan du läsa mer om detta på Microsofts webbplats.

OBS!
Väljer du att stänga av Cookies, kommer du inte att ha möjlighet att lägga varor i varukorgen, utan måste logga in för att göra detta.